PAROLES

“Vid ett årsskifte så upplever många en känsla av vemod vid tanke på det som aldrig mer återkommer. För andra är det ett ögonblick av förväntan inför möjligheten att erövra det nya. Andra åter känner oro inför en förändring som innebär ovisshet och kanske försämring. Alla dessa stämningar är var för sig förklarliga. Någon sa här om dagen att vi lever i det stora uppbrottets tid…”

Prince of lies is on his knees
Holy rites, spreading the disease
By his side a youthful girl
Wedlocked force unfurls
She’s young
Far too young

Far too young

Can we dictate a life with dignity?
Foul agenda corrupt in secrecy
Oh no no no no no

One false prayer wielding blasphemy
Price the spirit as a wanted property
Oh no no no no no

Congratulations to the five men of affairs
There was a purpose with this life
Insinuations (that) if she holds anything dear
Then it motivates submission in his lair

He is waiting for darkness
He opens the door
He’s slithering

PARTAGER