PAROLES

3 fois, 3 fois c mango
6 fwa, 6 fwa zaboka…

Gade malfetè k’ap chache manje mwen
Valè atoufè ki ta vle bare mwen
Yo paka manje’m, yo dèyè dejwe’m
Men enèji’m twò lou, par pran nan pou

Bann ti louga lougawou, pa pè lougawou
Tout se lou lou, tout se lougawou
Pa nan lougawou
Louga louga lougawou
Pa nan lougawou
Pa pè lou lou, pa pe lougawou
Tout se lougawou
Louga louga lougawou

Lougawou
Lougawou
Lougawou, lougawou, lougawou (skrrt!)
Lougawou
Lougawou
Lougawou, lougawou, lougawou (skrrt!)
Lougawou
Lougawou
Lougawou, lougawou, lougawou (skrrt!)
Lougawou
Lougawou
Lougawou, lougawou, lougawou

N’ap pouse lafimen n’ap kase zèl
G-shit, Niska sa son ponyen sèl
Yo paka bwè sanm paske yo pa gen fyèl
Gwo midi yo sezi wè m’ap byen fèl
Ey! fè siy de la kwa di BonDye mèsi
Pou lwa yo’n jete de kout Hennessy
Byen high m’pa nan moun isi
Toutè a nou sable’l
Move zè a nou chase’l
Ekzanp lan nou trase’l
Tet madanm ou nou kraze’l
Lè m ap chanje pòz yo menm y’ap chanje po
Nou se pajanbe yo paka janbe nou
Yo plenyen men yo paka chanje nou
Yo anvi men yo paka manje nou

Lougawou
Lougawou
Lougawou, lougawou, lougawou (skrrt!)
Lougawou
Lougawou
Lougawou, lougawou, lougawou (skrrt!)
Lougawou
Lougawou
Lougawou, lougawou, lougawou (skrrt!)
Lougawou
Lougawou
Lougawou, lougawou, lougawou (skrrt, skrrt, skrrt!)

W’ap mache kay bòkò tt lajounen
W’ap vole lougawou san’w pa konnen
Einh, einh ou pa egare men saw konnen
Andeyò chanpwèl gentan deyò
Lougawou wè’m men yo chanje bò
Depi lontan, chapo boukan toujou gen ti bèf k’ap boukannen
Lougawou danse, lougawou pyafe sitou lè yo jwenn ak ti bebe
2 je nou kale, piman bouk pare, map montre w kisa maji peze
Enèji gentan nan mwen, baka’w la pa ka bwè san
Si’l ta kwaze’m nan kafou sa konen l deja kase dan’l (awouuu)

Lougawou pa jwe sou karma
M’kwaze lougawou ri lama
Lougawou fanm tounen pentad
Detache espri a de am lan
Lougawou pa pi fò ke lwa’m nan
Fè gede vin bwè nan piman’m lan
Fè lougawou bwè nan men dann lan

Pran lougawou kase zèl
Si l la toujou pasem sèl
Nenpòt wonga pase pwèl mwen
Danse nan bann chanpwèl
Ey ey, gad kijan map zuzuwap
De zombi nan de madjòk
Sant bouhc ou ka bay 2 mwa djòk
Devan lougawou pa bay jòf
Dèyè lougawou katastròf
Zombi ka pasew patapòf
Ou ka majisyen pa ka pròf

Gade malfetè k’ap chache manje mwen
Valè atoufè ki ta vle bare mwen
Yo paka manje’m, yo dèyè dejwe’m
Men enèji’m twò lou, par pran nan pou

Bann ti louga lougawou, pa pè lougawou
Tout se lou lou, tout se lougawou
Pa nan lougawou
Louga louga lougawou
Pa nan lougawou
Pa pè lou lou, pa pe lougawou
Tout se lougawou
Louga louga lougawou

Lougawou
Lougawou
Lougawou, lougawou, lougawou (skrrt!)
Lougawou
Lougawou
Lougawou, lougawou, lougawou (skrrt!)
Lougawou
Lougawou
Lougawou, lougawou, lougawou
Lougawou
Lougawou
Lougawou, lougawou, lougawou

Tout lougawou pral pran pa yo
Lè yap mache map gad pa yo
Nan trap kreyòl nou pa nan ran yo
Nap voye sèl e nou pran yo
Map souke tcha tcha map souke mouchwa
Tou patou negro map byen fèl
Lougawou pa si lougawou pala
Pi fò ladan yo se rebèl
Nan 4 kafou wap pran fwèt kach
Nan men zombi wap pran kout flach
Zombi w nan menm mwen pwal fè kach
Men map pase

PARTAGER